TransAct:  vrouwen en mannen en bestrijding seksueel geweld

EuroPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

Précédente Accueil Remonter Suivante


The Netherlands

 

TransAct:  vrouwen en mannen en bestrijding seksueel geweld

 

Nico van Oosten [ N.v.Oosten(AT)TransAct.nl  ]

TransAct is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met verbetering van de zorg aan vrouwen en mannen en bestrijding seksueel geweld.

Het ministerie van VWS subsidieert TransAct structureel. Daarnaast ontvangt TransAct uit verschillende bronnen subsidies op projectbasis en wordt een deel van de diensten in rekening gebracht bij afnemers.

 

In het werk van TransAct zijn vier kernfuncties te onderscheiden: beleidsbeďnvloeding, het geven van voorlichting en informatie, het stimuleren en (mee) opzetten van innovatie en onderzoek en het aanbieden van scholing en advies. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de invloed van etniciteit.

 

TransAct is er voor mensen die zich bezighouden met de verbetering van de zorg. Bijvoorbeeld voor hulpverleners, managers, overheden, zorgverzekeraars en politie- en justitiefunctionarissen.

 

TransAct streeft er naar een multi-culturele organisatie te worden.

 

TransAct heeft een eigen website: www.transact.nl 

 

Uitbreiding van werkveld

TransAct breidt (op verzoek van het ministerie van VWS) haar werkveld uit. Naast de bestaande werkterreinen (de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening) richt TransAct zich vanaf heden ook op de somatische gezondheidszorg. Ook op dit werkterrein streeft TransAct de volgende doelen na:

· integratie van de seksespecifieke benadering in de (vernieuwing van de) zorg

· de preventie van seksueel geweld en verbetering van de hulp na seksueel geweld

 

In het kader van de uitbreiding van het werkveld worden op de volgende thema’s (meerjarige) projecten ontwikkeld en uitgevoerd:

· Verbetering van de toegankelijkheid van de somatische zorg voor Turkse en Marokkaanse vrouwen en mannen

· Arbeidsgerelateerde zorgvragen en de rol van huisartsen

· Integratie van het sekseperspectief in het curriculum van de medisch-specialistische beroepsopleiding

· Integratie van het sekse- en etniciteitsperspectief in Public Health

· Het coördineren en stimuleren van netwerken seksespecifieke gezondheidszorg

· Scholing en advies rond seksespecifieke zorg voor huisartsen en werkenden in Public Health

· Signaleren en zorg verlenen door huisartsen bij seksueel geweld

 

 

 

Door uitbreiding van het werkveld en vertrek van een aantal medewerk(st)ers is TransAct op zoek naar:

 

 

 

Beleidsmedewerkers

voor 24-36 uur per week

Algemeen profiel

Taken:

Het verrichten van beleidsmatige en projectmatige werkzaamheden:

· initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten

· (coördinatie van) scholings- en advieswerkzaamheden

· schrijven van notities

· het leggen en onderhouden van contacten

U kunt reageren als u:

· beschikt over academisch denk- en werkniveau

· ervaring heeft met het leiden en uitvoeren van meerdere projecten tegelijkertijd

· beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

· in staat bent doortastend en strategisch op te treden

 

 

 

Beleidsmedewerkers seksespecifieke somatische zorg

(vacature A)

Twee medewerkers ten behoeve van het team Seksespecifieke zorgvernieuwing. Hiervoor geldt aanvullend dat u:

· inzicht heeft in de invloed van sekse op gezondheid en de gezondheidszorg

· aantoonbare kwaliteiten heeft in het opbouwen en onderhouden van netwerken

Een medische opleiding strekt tot aanbeveling.

 

 

Beleidsmedewerker seksespecifieke zorg in de ggz en maatschappelijke dienstverlening (vacature B)

Een medewerker ten behoeve van het team Seksespecifieke Zorgvernieuwing; gaat optreden als trainer/adviseur. Hiervoor geldt aanvullend dat u:

· ervaring heeft met het adviseren en trainen van instellingen/professionals

· kennis heeft over de GGZ en de maatschappelijke dienstverlening

· ervaring met het ontwikkelen en coördineren van scholing

 

 

Beleidsmedewerker seksueel geweld (vacature C)

Een medewerker ten behoeve het team Bestrijding seksueel geweld. Hiervoor geldt aanvullend dat u:

· inzicht heeft in de (organisatie van de) zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

· aantoonbare kwaliteiten heeft in het opbouwen en onderhouden van netwerken, alsmede het adviseren van instellingen

 

 

Beleidsmedewerker seksueel geweld (vacature D)

Een medewerker ten behoeve van het team Bestrijding seksueel geweld. Hiervoor geldt aanvullend dat u:

· aantoonbare kwaliteiten heeft in het opzetten van voorlichting voor intermediairs

· inzicht heeft in specifieke aspecten van voorlichting aan allochtonen

 

 

 

Een informatiespecialist (vacature E)

voor 28-32 uur per week

Een medewerker ten behoeve van het Kenniscentrum.

Taken:

· analyseren en verstrekken van informatie t.b.v. van collegae en externe doelgroepen

· meewerken aan en/of leiden van projecten op het gebied

van informatiebeleid

· leveren van een bijdrage aan het informatiebeleid

· uitvoeren van het informatie- en collectiebeleid

· initiëren van informatieve producten

 

U kunt reageren als u:

· beschikt over een BDI of IDM-opleiding

· ervaring heeft in het behandelen van informatievraagstukken

· ervaring heeft in het schrijven van rapporten, factsheets etc.

· over goede communicatieve vaardigheden beschikt

· een pro-actieve en klantgerichte instelling heeft

Kennis van de gezondheidszorg strekt tot aanbeveling.

 

 

 

Sectormanager seksueel geweld, helft van duobaan (vacature F)

voor 20 uur per week

Taken, onder andere:

· aansturen van de team-activiteiten op het terrein van scholing en advies

· een bijdrage leveren aan en uitvoeren van personeelsbeleid van het team

· leiding geven aan het secretariaat

Voor de onderwerpen die deze taken betreffen lid van het management overleg en voorzitter van het teamoverleg.

 

U kunt reageren als u beschikt over:

· academisch werk- en denkniveau

· ervaring met leiding geven aan professionals

· visie op scholing en advieswerkzaamheden

· affiniteit met de doelstelling van het team

 

 

Hoofdredacteur Vrouw & Gezondheidszorg (vacature G)

15 uur per week

Taken:

· inhoudelijke lijn van het blad bepalen

· voeren van de eindredactie en leveren van inhoudelijke bijdragen

· zorg dragen voor promotie en advertentieacquisitie

· financieel beheer

U kunt reageren als u beschikt over:

· enige jaren redactie-ervaring, bij voorkeur eind- of hoofdredactie

· affiniteit en enige bekendheid met (seksespecifieke) gezondheidszorg

· een grote mate van zelfstandigheid

 

 

 

Wij bieden u:

· aanstelling per zo spoedig mogelijk

· een aanstelling voor een jaar; bij goed functioneren wordt bij het merendeel van de vacatures de arbeidsovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd

· salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ, de indeling van de functies zal plaatsvinden op basis van functie-waardering.

 

Voor alle functies is affiniteit met de doelstelling van TransAct een vereiste. TransAct voert met betrekking tot de selectie van kandidaten een voorkeursbeleid in overeenstemming met de Wet Samen. Daarom worden allochtone mannen en vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

 

Meer weten of reageren?

Bovenstaande informatie is summier. Een uitgebreider profiel ontvangt u als u belt naar TransAct: 030-2326500, of een e-mail stuurt aan algemeen@transact.nl. U ontvangt dan ook informatie over de tijdstippen waarop telefonisch nadere informatie wordt gegeven.

 

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV met vermelding van de functie waarop u reageert, zien wij graag voor 20 november 1999 tegemoet. U kunt uw brief richten aan: TransAct, t.a.v. mevrouw drs. K.J. Klijnsma, Postbus 1413, 3500 BK Utrecht.

 

 

[logo Isis prominent plaatsen]

 

Isis Transcultural Leadership is voor TransAct op zoek naar een:

 

Hoofd Kenniscentrum (vacature H)

voor 32 uur per week

Taken:

· voorbereiden en realiseren van informatie- en collectiebeleid en automatiseringsbeleid

· leiding geven aan: twee informatiespecialisten, een documentalist, een systeembeheerder en twee administratief medewerkers

Het Hoofd Kenniscentrum is lid van het management overleg

 

U kunt reageren als u beschikt over:

· een relevante opleiding (HBO of Academisch)

· leidinggevende ervaring

· visie op en ervaring/affiniteit met gender- en/of etniciteitsvraagstukken

· aantoonbare beleidskwaliteiten

· visie m.b.t. informatie- en kennismanagement

· aantoonbare ervaring met automatisering en nieuwe media

 

Geboden wordt:

· aanstelling per zo spoedig mogelijk voor een jaar; bij goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd

· de indeling van de functie zal plaatsvinden op basis van functie-waardering, salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ

 

TransAct voert met betrekking tot de selectie van kandidaten een voorkeursbeleid in overeenstemming met de Wet Samen. Daarom worden allochtone mannen en vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

 

Meer informatie over de functie van Hoofd Kenniscentrum kan worden verstrekt door mevrouw drs. Sheela Vyas en de heer drs. Erik de Jongh van Isis Transcultural Leadership BV. telefoon 0343-443154.

Belangstellenden voor de vacature Hoofd Kenniscentrum wordt verzocht hun sollicitatie voor 20 november 1999 te richten aan: Isis Transcultural Leadership BV, Amersfoortse weg 38, 3951 LC Maarn. O.v.v. vacature TA.

 

 


Précédente Accueil Remonter Suivante