Sweden

Män och mansgrupper - web site links

EuroPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

 

Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]

Sweden

Män och mansgrupper - web site links

Mot våld
Uppdaterad den 29 augusti 1999

webmaster: Bengt Estborn 

Länkar om män och mansgrupper
En del av sidorna har text endast på engelska

Manstorget är ett obundet initiativ för att skapa en kontaktpunkt för män och dessutom för kvinnor, som vill arbeta med att utveckla den goda mansrollen i ett modärnt och progressivt samhälle.
Detta är ett första försök att efter hand skapa en allt mer intresseväckande och mångsidig web-sida för information och debatt kring mansfrågor. Initiativtagare är John Nyström och Monica Wallén. • 99-06

Vad döljer ni, killar? http://www.aftonbladet.se/kvinna/9902/22/killar.html
Artikel i Aftonbladet om den senaste trenden i universitetsvärlden: mansforskning. • 99-04

"Me Tarzan, you Jane" http://www.aftonbladet.se/kvinna/9811/04/bio.html
Artikelserie i Aftonbladet om manligt och kvinnligt. • 99-04

Men's voices, men's choices 
How can men gain from improved gender equality? This was the title of an international seminar held in Lusaka, Zambia, in January 1999, under the auspices of the Swedish Ministry for Foreign Affairs. Many answers are offered in this booklet, which is a Swedish contribution to the United Nation's process of reviewing the implementation of the ICPD Programme in Action. The booklet can be ordered free of charge at the website above. • 99-04

I Linga vågar killarna vara mjukisar 
Artikel i Svenska Dagbladet den 14.2. 1999 om en grupp tonåriga killar som samlas varje torsdagseftermiddag i Adolf Fredriks högstadieskola för att snacka om manlighet. • 99-02

Linga2000 
Välkommen till den officiella Linga2000-hemsidan. Här får du reda på det mesta om oss.Vad är Linga2000 för något? Linga2000 är en ganska nystartad samtalsgrupp där vi pratar om manlighet och manlig sexualitet. • 99-02

Ordfront.Tema: Män http://www.ordfront.se/magasin/index.html
Om varför män slår kvinnor, om den stora fjollskräcken och om varför den svenske mannen är unik. • 98-08

Profeminist men http://www.europrofem.org/
Action-oriented research sponsored by the Commission of the European Union. • 98-05

Mannsforskning i Norge http://www.stud.ifi.uio.no/~eivindr/mannsforskning/
Nettverk for forskning om menn. • 98-04

Mannsforskning 
Knut Oftung, Norg Denne skissen tar opp tre aspekter ved feltet mannsforskning. Først litt om det samfunnsmessige grunnlaget mannsforskningen har, deretter noen kommentarer til forståelse av maskuliniteter og til slutt noe om hvilken plass mannsforskningen kan ha i feltet kjønnsforskning. • 98-04

Manscentrum   http://www.manscentrum.se/ 
Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. • 98-03

Fröken sture och andra magistrar. 
En studie om manliga lärare av Wern Palmius och Torsten Ydén, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Specialpedagogik. November 1997. • 98-01

Male involvement - what can be found on the Internet? http://www.qweb.kvinnoforum.se/papers/maleinvolv.htm
Bengt Estborn, Q Web Sweden, har gjort en sammanställning av organsationer och nätverk på Internet som behandlar frågor om mäns engagemang för att öka jämställdheten och motverka våld i hemmen och i samhället.

The White Ribbon Campaign Canada http://www.whiteribbon.ca/
"Confronting men's violence requires nothing less than a commitment to full equality for women and a redefinition of what it means to be men, to discover a meaning to manhood that doesn't require blood to be spilled."

 

Om män

Länkar om pappor
En del av sidorna har text endast på engelska

Pappor kan välja
— Pappan kan förhandla om när och hur länge han ska vara hemma med barnet. Men mamman måste nästan alltid anpassa sig till pappan.
Lisbeth Bekkengen är doktorand i arbetsvetenskap. Hon har undersökt varför så få pappor är hemma med sina barn. • 99-08

Men in families. 
Report of a consultation on the role of males and fathers in achieving gender equality, prepared by Patrice Engle in UNICEFS program for Research "&" Evaluation. • 98-12

National Congress for Fathers and Children  NCFC - Preserving the Promise of Fatherhood. Your Nationwide Advocate for Equal Parental Responsibility and Protector of the Father-Child Relationship.
Subscribe to NCFC NetWork, http://www.ncfc.net/ncfc/netwksub.html elektronic newsletter. • 98-12

Father/Male Involvement in Early Childhood Programs.
 Brent A. McBride and Thomas R. Ran Given the support for increased involvement of parents in their children's schooling and the positive contributions men can make to their children's development, it is important to reach out specifically to fathers or other significant males in parent involvement efforts for pre-kindergarten and early childhood programs. • 98-09

Pelles Pappasida 
Syftet med dessa sidor är att bereda väg för en säkrare och mer medveten pappa, en pappa som besitter de nödvändiga kunskaperna och som kan agera säkert i en ovanlig situation och vara den trygga klippa det krävs av oss att vara. • 98-08

On June 16, 1995 President Clinton requested every agency of the Federal government to review its programs and policies with the purpose of strengthening the role of fathers in families. The Department of Health and Human Services displays assessment and implementation reports on the programs. • 98-07

I huvudet på en pappa http://www.utbildning.halmstad.se/fr/ihuvudet.htm
Tankar nedtecknade en kulen septemberkväll 1994 av pappa Petersson. Frennarp. Halmstad. • 98-05

Men Fathering 
En stor - och blandad - samling av länkar från Yahoo om mans- och papparoller. • 98-05

Ursäkta, jag mår också bra http://www.abf.se/nss/pappa.html Tre tjugominuters-filmer från ABF om människors tankar inför det första barnet, men också om tiden efter förlossningen. De belyser också den ny verkligheten där männen inte längre står i centrum.
Stor lärdom ger en grupp unga män som här diskuterar glädje och oro, ansvar och hinder som måste övervinnas för att familjen ska få det bra tillsammas. Man känner stor tillförsikt inför framtidens faderskap, när man tagit del av deras tankar • 98-05

Pappas hemsida (Försäkringskassan) http://www.fk.se/pappa/main.html
Alla pappor kan vara hemma! På Pappas Hemsida hittar du information om hur du kan lägga upp din pappaledighet. Plus rader av intressanta pappa-länkar och spännande fakta om pappor. • 98-04

---------------

Pappor

Män och mansgrupper Pappor Jämställdhet
Mot våld och sexuell exploatering

Länkar om jämställdhet
En del av sidorna har text endast på engelska

Rikt liv vinsten för män i jämställt samhälle
Insändare i Aftonbladet den 23 februari 1999 av medlemmar i Manliga nätverket om jämställdhet. • 99-03

Så talar en härskarinna www.jamsthet/hatt9902.htm

"Margareta Winberg förlöjligar männen" skriver Greger Hatt under Debatt i Aftonbladet den 20 februari 1999. • 99-02

Materialet på hemsidan www.jamstalldhet.nu är ett svenskproducerat läromedel om jämställdhet, för högstadiet och gymnasiet. Det har finansierats med stöd från Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. • 98-12

JA, JämställdhetsForum http://www.juab.se/ja/index.html
JÄMSTÄLLDHETSARBETARES FÖRENING (JA) har en vision att alla i Sverige har rätten och förmånen att leva och verka i ett land där reell jämställdhet råder. • 98-10

I ett samarbetsprojekt mellan LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsförbund) och Xist Tjejforum har LSU sammanställt en databas fylld med metoder för och forskning om jämställdhetsarbete. Databasen är till för de ungdomsorganisationer och andra organisationer som aktivt vill arbeta med jämställdhet i sina organisationer. • 98-09

Jämställdhetsombudsmannen http://www.jamombud.se/
JämO övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter i arbetslivet. Grunden är jämställdhetslagen, som kom i en första version 1980, med tillägg och skärpningar 1992 och 1994. • 98-03

Jämställt http://www.svt.se/jamstallt/index.html
Sveriges Television har en temavecka om hur män och kvinnor, tjejer och killar lever sina liv! • 98-02

Equality between men and women in Sweden
http://www.si.se/eng/esverige/equality.html
Fact Sheets on Sweden. An overwiew of legislation on gender equality, the role of central government bodies, power and influence, education, equality in working life and in the home.

Q Web Sweden http://www.kvinnoforum.se/
Ett kontakt- och informationsnätverk för att främja kvinnors hälsa, jämställdhet och lika rättigheter genom empowerment - genom att frigöra kvinnokraft.

International Association for Studies Of  Men, IASOM http://www.rolstad.no/iasom/ 
World wide network for patriarchy critical, pro-feminist, relations oriented research on men and masculinity

JämställdhetsForum. http://www.juab.se/
Information, lagstiftning, rättsfall, forskningsresultat och aktuella debattinlägg inom jämställdhetsområdet i Sverige, EU och övriga världen.

-----------------------

Jämställdhet

 

Män och mansgrupper Pappor Jämställdhet
Mot våld och sexuell exploatering

Länkar om våld och sexuell exploatering i samhället
En del av sidorna har text endast på engelska

API, Movement against pedophilia on Internet

http://www.info.fundp.ac.be/~mapi/mapi-eng.html

MAPI is a volunteer organisation of professors and researchers from the Computer Science Department and from CITA (Cellule Interfacultaire de Technology Assessment) of the University of Namur, Belgium. • 99-08

Stoppa de digitala våldtäkterna!
Den här hemsidan är skapad i sorg och vrede över hur barn misshandlas och utsätts för övergrepp.Över att hänsynslösa eller känslomässigt störda människor använder internet för att sprida och tjäna stora pengar på sexbrott och annan barnmisshandel. • 99-08

"Vredesvaccin" botar män som slår
http://www.aftonbladet.se/kvinna/9902/10/slag.html
Intervju i Aftonbladet med Steven Stosny, mannen bakom den framgångsrika s.k. Heals-terapin. Han lär män som slår att byta vreden mot medkänsla. • 99-04

Brottsförebyggande Rådet http://www.brottsforebygganderadet.se/
BRÅ har nu en reviderad webbplats med bl.a.statistik, publikationer och en omfattande länksamling. • 99-03

Prostitution Research "&" Education, San Francisco Women's Centers, USA. http://www.prostitutionresearch.com/index.html
The purpose of Prostitution Research "&" Education is to organize against the institution of prostitution and advocate for alternatives to prostitution - including emotional and physical healthcare for women in prostitution. • 99-01

Women Against Violence in Europe http://www.wave-network.org/
WAVE is a network of European women's non-governmental organisations working in the field of combating violence against women and children (women's refuges, counselling centres, SOS hotlines/helplines, organisations focusing on prevention and training, etc.). • 98-12

Quitting pornography: Men Speak Out About How They Did It--And Why 
An Online Anthology edited by Men Against Pornography. A variety of helpful ideas and inspirational personal stories from men who--perhaps like yourself--have struggled against the pornography industry's power over their sexual feelings. • 98-12

IMMP, Internetmedborgare mot pornografi 
Läs om varför pornografin på Internet är skadlig, och få information om hur du passivt kan ge ditt stöd till kampen mot den. • 98-11

Men Speaking Out Against Domestic Violence If we all agree to speak out, we can create an environment in which domestic violence victims know that they are not alone and that there is help available, and batterers see that their behavior has negative consequences. • 98-11

Prevention. Stop The Violence, 
Western Institute of Thrapeutic Studies, Sacramento, CA, USA. We are all victims of the abuse and violence around us. We learn by example, since our society is violent, that means, we learn how to survive - violently. Our survival skills support our efforts to prevail in win-lose situations no matter what the cost. These survival skills are brought into our homes and perpetuate the intergenerational cycle of violence. • 98-10

Men and Women Against Domestic Violence is an internet-based coalition of men and women working to address the issue of domestic violence. We declare that this is not just a women's issue, but is very much a men's issue, too. Therefore, it is our responsibility to educate and advocate against physical, mental, emotional and sexual violence of all kinds. • 98-10

BC Institute Against Family Violence (Vancouver, Canada) 
The BC Institute Against Family Violence was established in 1989 as a private, non-profit organization. The Institute works to increase public awareness and understanding of family violence through education and dissemination of information. The Institute provides continuing education for professionals, conducts research, and develops and distributes resources to community organizations. • 98-10

The Second Annual Candlelight Vigil Across the Internet. 
Canadian Women's Internet Association
On December 6th, 1989, 14 women were killed for being "feminists" at the Ecole Polytechnique in Montreal. This tragedy in Canadian history has not been forgotten. Our aim is to raise awareness of violence against women across Canada and throughout cyberspace, by presenting this Candlelight vigil across the Internet. • 98-09

Origins of Violence Against Women http://www.media.utah.edu/prdction/studyg/origins.html
What are the seeds of male violence? Experts are still debating the answers to that question. We do know that all human beings can be violent given certain circumstances, such as war. We also know that while not all men are violent, men in general tend to be more violent than women. • 98-09

Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation 
Mapping the Situation and Existing Organisations Working in Belarus, Russia, the Baltic and Nordic States. (Innehåller även länk till svensk sammanfattning). • 98-08

Våld mot kvinnor – män i kris. SoS-rapport 1998:6
Ambivalens inför kvinnojourer – mansjour bra tillskott Det är stor skillnad på kvinno- och mansjourer: kvinnojourerna vänder sig till brottsoffer medan mansjourernas målgrupp är män i relationskriser. • 98-06

Boys will be boys? 
"Pojkar och män måste lyssna mer på kvinnor. Vi måste reagera mot att pojkar uppfostras enligt ett gammaldags mansideal " skriver Lars Jalmert, barnpsykolog och mansforskare vid Stockholms universitet, i en krönika om våld mot kvinnor. • 98-05

Men must take responsiblity for violence
Duane M. Gran, Ball State University, Muncie, Indiana, USA
Men are the active agent in the problem of violence against women, and we hold in our hands the choice to embrace peace. Women have been trying to engage this dialogue for decades but few men have joined them. It is time that we, as men, join in the dialogue for non-violence. Violence against women is not a women's issue. It is our issue. • 98-04

Prostitutionen i Europa
Referat från från ett seminarium om prostitutionen i Europa och olika synsätt på frågan inom EU. Seminariet anordnades den 3 november 1997 i Stockholm av Nordiskt Prostitutionsnätverk i samarbete med NOPUS (Nordiska Utbildningsprogrammet för Utveckling av Social Service) och Socialstyrelsen. • 98-04

Upprop mot våld mot kvinnor
http://hem2.passagen.se/jonasgum/
Visa att Du är en riktig man, stoppa våldet mot kvinnor! • 98-03

Trafficking in women and girls
The "Foundation of Women's Forum" is carrying out research into which NGOs, networks and government institutions work against trafficking in women and girls around the world. • 98-02

ECPAT international 
ECPAT is a global network of organisations and individuals working together for the elimination of child prostitution, child pornography and the trafficking of children for sexual purposes. It seeks to encourage the world community to ensure that children everywhere enjoy their fundamental rights free and secure from all forms of commercial sexual exploitation. • 98-02

Kvinnofrid  http://www.kvinnofrid.se/ 
I syfte att informera om förslagen i propositionen Kvinnofrid samt föra ut fakta och information kring frågor som rör våld mot kvinnor har Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med Socialdepartementet och Justitiedepartementet startat ett informationsprojekt som denna hemsida är en del av. • 98-02

Aussalt Prevention Information Network - Violence in Society 
This APIN-page contains statistics on violence against women in the USA as well as links to other sites.

The Coalition Against Trafficking in Women is a feminist non-governmental organization (NGO) which promotes women's human rights. The web site contains a good collection of links to other related sites and articles listed by continent and county

Communication on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation http://europa.eu.int/en/record/other/womsum.htm
A summary. The full text Communication written by the European Commission is available for downloading (Wordperfect-format) at http://europa.eu.int/en/record/other/womtraf.htm.

Domestic Abuse (Nashville, Tennesee, USA)
http://www.telalink.net/~police/abuse/index.html
A page from Metro Nashville Police Department with extensive information on signs of domestic abuse and how to handle the problem.

ROKS, RiksOrganisationen för Kvinnojourer i Sverige, Stockholm
http://www.roks.se/
ROKS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som verkar mot våld och förtryck av kvinnor samt för kvinnors frigörelse och jämställdhet på alla plan i samhället.

 


Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]