Sweden

Male network, Sweden

EuroPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

 

Précédente ] Accueil ] Remonter ]

Sweden

Male network, Sweden

 

Manliga nätverket

Our  Swedish index-page  also our English start-page 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.rb.se/

 

Summary or leading text in English: Male network in Sweden - for men against violence by men. We work for the good manliness, for gender equality, against violence and abuse by men - for the sake of children and women as well as ourselves.

Summary or leading text in Swedish: Föreningen Manliga nätverket. Vi verkar för den goda manligheten, för ett jämställ samhälle och mot mäns våld och övergrepp - för barnens, kvinnornas och för männens egen skull

Bengt Estborn

 

Male network - for men against violence by men

--------------------------------------------------------------------
Manliga nätverket verkar för ett jämställt samhälle
för mänskliga förväntningar på pojkar och män
mot mäns våld och övergrepp


Manliga nätverket verkar
för ett jämställt samhälle
för mänskliga förväntningar på pojkar och män
mot mäns våld och övergrepp

 

Våldets psykologi
Prisma har gett ut en antologi om våldets psykologiska bakgrund. Den är skriven av terapeuter som tror att det är möjligt att påverka beteendet hos psykiskt störda våldsverkare.
Recension av Lars H Borgström.
Se också: Den västerländska kulturen är besatt av våld

"Vi män måste diskutera mer"
För Manliga nätverket är det avgörande att män deltar i arbetet för att stoppa våld mot kvinnor och barn eftersom de är i maktposition i dagens samhälle och för att våldet är djupt förknippat med den manliga kulturen.
Intervju med Björn Hoffman i PiteåTidningen 20021105

Han forsker i mænds ømme punkter
Hvorfor lider mænd i stilhed, når de er syge, og hvad er den patriarkalske dividende? Mandeforskeren Simon Sjørup Simonsen fortæller om sin forskning, og hvorfor kønsspørgsmålet er så vigtigt og aktuelt som nogensinde.
Intervju av Anne-Mette Klausen i tidskriften Forum/Forskning.

Mannen i et nordisk perspektiv
Nordens likestillingministre vedtok i går å sette i gang forskning på mannsrollen i Norden. Fem emner er valgt: Menn og maskulinitet i familien; arbeidsliv og økonomi; farskap og nære relasjoner; oppvekst og hvordan maskuliniteten blir formet i oppveksten; i tillegg til menns motstand mot likestilling.

http://www.man-net.nu/ 
Se också: En seier for mannsforskningen

Inget sexköp - ingen människohandel
Lukas Moodysson sätter i sin nya film "Lilja 4-ever" strålkastarljuset på den avskyvärda handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål, s.k. trafficking. En ny FN-rapport anger att 120.000 kvinnor och barn smugglas in i Europa varje år för att utnyttjas i sexindustrin.
Debattera mäns roll i prostitution och trafficking på Forum!

Vad säger politikerna om våld mot kvinnor? Män äger problemet
Debattinlägg av Anders Olsson, medlem i styrelsen för Föreningen Manliga nätverket.
Debattera på vårt Forum!
Se även RFSUs krav på politikerna

NYHET! Nu har Manliga nätverkets diskussionsforum öppnat. Alla är välkomna att delta i ett samtal om manlighet, jämställdhet och om våld. http://www.man-net.nu/ 


- ett projekt om män och jämställdhet
Manliga nätverket ska, med stöd av näringsdepartementet, genom detta projekt sammanställa sammanfattande grundmaterial på fyra områden som förmedlar nyckelfrågor och strategier när det gäller män och jämställdhet.
De fyra områdena är

  • män och barn

  • män och våld

  • män och sex samt

  • män och makt.

Informatörsutbildningen
Manliga nätverket har genomfört en utbildning av informatörer som ska verka i opinionsbildningen kring våld mot kvinnor.
Jerker Jansson redovisar en del av det kunskapsmaterial som deltagarna fick med sig från kursen. Läs mer

Vad händer?
Aktuellt från nätverket
Referat från seminarium i Umeå:
Hur pojkar blir män
Kalendarium
Tid och plats för möten etc. att komma ihåg!
Rädda Barnen
Här startades Manliga nätverket av
sex män 1993

Våld i hederns namn

Riksdagsseminarium den 20 november 2002, ett år efter det Fadime Sahindal berättade om sin och många andra flickors situation. "Vi vill på årets seminarium belysa vad som hänt sedan förra konferensen och vilka insatser som görs i Sverige för att motarbeta hedersrelaterat våld."
Anmälan senast 15 november

Mäns föräldraledighet
I det senaste numret av Genus refererar Bosse Parbring två nya avhandlingar om den politiska processen och debatten kring föräldraledighet och om villkoren för mäns och kvinnors föräldraskap: "en pappa kan välja att vara föräldraledig medan en mamma förväntas vara det".

http://www.genus.gu.se/ 


Nordisk-baltisk kampanje mot handel med kvinner

Artiklar från NIKK Magasin 1/2002


Man slår! Vad gör man?

Skrift från Nationellt Råd för Kvinnofrid om våld mot kvinnor med fokus
Ny bok från forskningsrådet i Norge: Menn må ta ansvar
14 författare dokumenterar att behandlande verksamhet riktad mot våldsutövende män faktiskt kan ha effekt.

http://kilden.forskningsradet.no/ 


Kvinnofridsportalen

Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt arbete inom området våld mot kvinnor.

http://www.kvinnofrid.se/ 

World report on violence and health
I en ny stor rapport, "World report on violence and health" från världshälsoorganisationen WHO, fastslås att våld hemma är den största dödsorsaken för kvinnor globalt - ett folkhälsoproblem.
Referat från Omvärldsbilder. Se också WHO-rapporten • 02-10

http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/ 

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Det krävs en mängd åtgärder för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor. Margareta Winberg och Thomas Bodström vill skärpa lagen om besöksförbud men tänker också lägga fram en ny aktionsplan för jämställdhet. Inlägg i Göteborgs-Posten Debatt 020924.
Åtgärder behövs mot våldsamma män. Inlägg 021002 av Anders E. Olsson, Manliga nätverket.

Våld i familjen

Till Kriscentrum för män i Göteborg kan män vända sig när de behöver samtala om sin våldsbenägenhet.
Johan Englén berättar om hur det fungerar och vad männen brukar berätta.
Lyssna på inslaget från Familjetid i P4 22.9.-02 här
Se också UR.s webbsida Om barn
Webbredaktören Gabriella Ekelund, UR, önskar få veta vad män tycker om deras webbsidor


Kön och Våld i Norden
Rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2001.
Rapporten innehåller föreläsningar och ett antal paper från den första nordiska forskningskonferensen om kön och våld. Rapporten kan hämtas som 4 pdf-filer.

 

Föreningen Manliga nätverket, Box 3018, 161 03 Bromma, org.nr 802407-2160

 


Précédente ] Accueil ] Remonter ]